Towarzystwo Kulturalne Fuga, którego głównym celem jest kreowanie i promowanie różnych dziedzin życia artystycznego, powstało 13 stycznia 2007 roku z inicjatywy grupy gliwiczan oraz mieszkańców innych miast Śląska. Decyzja o powołaniu stowarzyszenia wyrosła z przekonania o istotnym wpływie organizacji pozarządowych na kształt kulturowego i społecznego krajobrazu lokalnego i ponadlokalnego. Uważamy, że tworzenie platformy dialogu dla różnych stowarzyszeń kulturalnych i naukowych oraz popularyzacja kultury to ważne zadanie, które stawia przed nami współczesność. Wierzymy, że dzięki pasji i zaangażowaniu sprostamy wyzwaniu.

Ludzie zaangażowani w nasze projekty są związani w wielu przypadkach z uczelniami wyższymi w Katowicach (Uniwersytet Śląski, Akademia Muzyczna, ASP), Gliwicach (Politechnika Śląska) i Bielsku Białej (Akademia Techniczno-Humanistyczna). Osoby te chcą stworzyć poprzez swoją działalność alternatywę dla propozycji kulturalnych oferowanych obecnie w niektórych miastach Śląska. Do grona naszych Członków należą również osoby posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

Dlaczego FUGA? Wybraliśmy tę nazwę, ponieważ słowo fuga niesie ze sobą wiele treści: wielogłosowość i różnorodność, spajanie i łączenie, oznacza ono w końcu ucieczkę. Wszystkie te określenia leżą u podnóża pomysłu na nasze Towarzystwo Kulturalne. Chcemy prezentować w sposób ciekawy i z możliwie jak najrozmaitszych punktów widzenia różnorodne formy sztuki. Pragniemy w naszych prezentacjach spajać i łączyć odmienne sposoby wyrazu. Chcemy w końcu „uciekać” od codzienności w świat sztuki jak najczęściej – z Wami. Poprzez swoją działalność zamierzamy stworzyć alternatywę dla istniejących propozycji kulturalnych i odczuwalnie wzbogacić ofertę kulturalną Śląska. Poza prezentacją sztuki muzycznej, plastycznej czy filmowej pragniemy rozbudzać zainteresowania kulturą jako całością dokonań, a przy okazji integrować środowisko artystyczne regionu. Uważamy, że każdy twórca, zarówno młody jak i w pełni dojrzały, uznany jak i niedoceniany, może uświetnić naszą działalność, a każdy sympatyk i uczestnik organizowanych przez nas imprez – potwierdzić jej celowość. Zapraszamy do współpracy.

STATUTOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI

1.organizowanie koncertów, audycji, odczytów, konkursów, wystaw, wykładów, spotkań literackich i innych imprez kulturalnych
2.współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach związanych z upowszechnianiem sztuki
3.uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach kulturalnych
4.udział w akcjach wymiany kulturalnej
5.zorganizowanie i prowadzenie serwisu internetowego 6.organizowanie prelekcji, odczytów, kursów, seminariów, dyskusji, sympozjów
7.opracowywanie i realizowanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży