Nasze Stowarzyszenie otrzymało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr stowarzyszeń) w kwietniu 2007 roku pod numerem KRS 0000278325. Wpis ten odbył się między innymi po zatwierdzeniu statutu Stowarzyszenia ustalonego przez jego członków-założycieli w styczniu i marcu 2007 r. Tekst statutu można pobrać tutaj>> Statut Towarzystwa Kulturalnego Fuga (.pdf)

Wybrane w styczniu 2007 i marcu 2008 roku władze Stowarzyszenia:
ZARZĄD

Jakub Lubina (prezes)
Paweł Ciepliński (wiceprezes)
Tadeusz Włoczyk (sekretarz, skarbnik)